Iota

“Van kindsbeen af aangetrokken tot elke vorm van artistieke expressie, richt Iota zich tot de teken- en schilderkunst en vindt er al snel zijn favoriete thema: het portret.

Het onder de knie krijgen van uiteenlopende technieken stelt hem met de loop der jaren in staat om er een meer persoonlijke vorm van te verkennen en te ontwikkelen.

De insteek om het portret te behandelen van binnenuit, vanuit een beweging, een gelaatsuitdrukking of een emotie, is kenmerkend voor zijn werk.

Daarbij tracht hij zo veel mogelijk abstractie te maken van een welomlijnd gezicht, om de toeschouwer ertoe te brengen zich met zijn werken te identificeren en zijn werken aan te voelen.”*

*Escale du Nord

Iota

Nationality
belgian