Alaa Satir // Hope and papers

Muurschildering – Kerkeveldstraat 73/89, 1020 Brussel (Laken).

Deze muurschildering is een werk van de Soedanese kunstenares Alaa Satir, als onderdeel van het project ICORN (International Cities of Refuge Network). Dit project werd in Brussel opgezet door Passa Porta en Cartooning for Peace. Het werk van de kunstenares, dat verband houdt met vrouwenrechten, is een uitnodiging tot actie voor sociale rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting. ICORN is een onafhankelijke organisatie van steden en regio’s die een toevlucht bieden aan schrijvers en kunstenaars in gevaar. Haar missie is het bevorderen van fundamentele rechten, waaronder democratische waarden en internationale solidariteit.

“De muurschildering is geïnspireerd op de fysieke ondersteuning van een helling en kadert de reis van de zoektocht naar een toevluchtsoord, vooral als een vorm van verplaatsing. De compositie maakt gebruik van menselijke figuren en vogels om deze beweging te illustreren”. – Alaa Satir

De kunstenares zal het fresco maken van 19.09 tot 27.09.

De inhuldiging vindt plaats op 27.09.2023 om 16 uur, Kerkeveldstraat 73/89, 1020 Brussel (Laken).

Over de kunstenares

Alaa Satir, geboren in 1990 inKhartoem,Soedan, is eenSoedanesebeeldend kunstenaardie bekend staat om haar illustraties,muurschilderingen,cartoonsen strips met beelden over vrouwenrechten, de Soedanese revolutie en andere sociale en politieke kwesties in het hedendaagse Soedan.satir is een Soedanese beeldend kunstenaar, bekend om haar illustraties, muurschilderingen, cartoons enstripsmet beelden die betrekking hebben opvrouwenrechten, deSoedanese revolutieen andere sociale en politieke kwesties in het hedendaagse Soedan. Sinds haar eerste tentoonstelling in Khartoem in 2017, en in het bijzonder dankzij haar muurschilderingen tijdens deSoedanese revolutie, die het belang van vrouwen in deze revolutie benadrukken, heeft ze een internationale reputatie opgebouwd als kunstenares en militante voor de vrijheid van meningsuiting, sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten. Ze is lid vanCartooning For Peace.

Untitled-1
Voir toutes les actualités