Over

Ontstaansgeschiedenis: het PARCOURS Street Art

In december 2012 werd Karine Lalieux Schepen van Cultuur en kondigde ze haar voornemen aan om een PARCOURS Street Art te ontwikkelen.

Vanaf januari 2013 ontmoet ze de actoren van de Street Art wereld via het Brussels Creative Forum en verschillende festivals gewijd aan stedelijke kunst. De meeste kunstenaars die actief zijn in de hoofdstad en de grote Belgische collectieven worden geïnventariseerd. De ontmoetingen vermenigvuldigen zich en de conclusies bevestigen de basishypothese: de Belgische straatkunstscene moet zichtbaar worden gemaakt, ruimte voor expressie krijgen en financieel ondersteund worden om professioneel te werk te gaan.

Bovendien beantwoordt Street Art aan alle culturele doelstellingen die Karine Lalieux voor de termijn 2012-2018 aan het College voorstelt:
– Decentralisatie: fresco’s in alle wijken; cultuur voor het publiek.
– Toegankelijkheid: er zijn geen voorwaarden om een muurschildering te bewonderen en er zijn ook geen toegangsprijzen aangezien het een openluchtmuseum is.
– Ontsluiting: straatartiesten hebben verschillende achtergronden (graffiti, beeldende kunst, grafische vormgeving, autodidactiek….).
– Ondersteuning van de artistieke tewerkstelling: via de verschillende culturele evenementen en locaties heeft de stad de afgelopen 6 jaar bijna 2.000 artistieke contracten getekend.

Street Art is ‘‘in’’, iedereen vraagt deze kunstenaars om evenementen te animeren met live-schilderijen, om gebouwen of kantoren te versieren,… maar budgetten zijn zelden aanwezig evenals een gebrek aan samenhang.

Het Kabinet van Cultuur heeft daarom besloten om zich in de kwestie te verdiepen en zich te positioneren als een echte draaischijf in Brussel.

In 2014 onderhandelt Karine Lalieux met het College over een jaarlijks budget van 100.000 euro om fresco’s van hedendaagse stedelijke kunst te produceren en uiteindelijk een route uitgestippeld, naar het voorbeeld van de stripmuurschilderingen over de Stad Brussel.

Vanaf 2014 zullen de eerste muurschilderingen beginnen te verschijnen. Oproepen voor projecten, opdrachten, vrije meningsuiting muren en andere samenwerkingsverbanden volgen elkaar op.

Aanvankelijk zijn het eerst de lokale kunstenaars die de eerste contracten zullen ondertekenen, maar de Stad stelt zich nu ook open voor internationale kunstenaars wier reputatie de Route en opkomende kunstenaars helpt om zichtbaarder te worden.

In december 2016 werd een oproep gedaan aan de eigenaars om een lijst op te stellen van muren die mogelijk gebruikt zouden kunnen worden door stedelijke kunstenaars. De operatie is een succes en stelt de Dienst Cultuur in staat om kostbare tijd te besparen bij de ontwikkeling van deze route. Particuliere operatoren (grote bedrijven of «kleine» particuliere eigenaars), maar ook openbare instellingen (scholen, overheden, stadsontwikkelaars) doen een aanvraag en laten mooie projecten uit de grond komen.

In 2017 kreeg de route een logo en een identiteit, we spreken nu van PARCOURS (in hoofdletters).

PARCOURS heeft een website die alle uitgevoerde projecten bevat, uitleg geeft over elk werk en de kunstenaars voorstelt. De site biedt wandelingen per wijk en elk werk is geolokaliseerd zodat u zich door uw smartphone van werk naar werk kunt laten leiden. Het bevat ook actuele oproepen tot het indienen van projecten en een nieuwsfeed. Deze site is PARCOURSstreetart.brussel en is self-service voor alle bewoners, toeristen of toeristische gidsen.

Met al dit materiaal, een honderdtal geproduceerde of gecoproduceerde werken, zal het PARCOURS-team de winter benutten om na te denken over de toekomstperspectieven: een papieren platte grond, rondleidingen, sensibiliseringsworkshops, vernieuwende en experimentele projecten. Dit alles met de bedoeling om Brussel op de Europese kaart van de Street Art te plaatsen.

Het doel dat de Schepen in 2012 heeft gesteld, lijkt langzaam bereikt te zijn: het versterken van de stedelijke kunstscene, de opkomende en professionele, Brusselse, Belgische en internationale kunstscene, in eerste instantie door middel van muurschilderkunst en vervolgens via andere media. De pers begint erover te praten en de Street Art beweging weet dat er een open deur is om nieuwe projecten te lanceren, te begeleiden of te ondersteunen.

Er is echt een plaats in Brussel voor spontane Street Art.