Danaé BRISSONNET

Danaé Brissonnet is een internationale kunstenares uit Quebec (Canada), gespecialiseerd in openbare muurschilderingen, illustraties, maskers en poppen. Ze was professioneel aan de slag in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika en in Europa en Azië met haar kleurrijke, fantastische op folk geïnspireerde kunst. Door denkbeeldige werelden te creëren voor de toeschouwer, zet haar werk aan tot nadenken over de kracht van symboliek, mythes en metaforen. De kunst van Brissonnet versterkt de connecties tussen haar werk, haarzelf en het publiek waarmee haar kunst in dialoog gaat. Maar, wat het belangrijkste is, is dat haar werk steeds meer verweven raakt met de gemeenschappen waar ze verhalen kan vertellen over volkeren, hun land en hun cultuur. Waar Brissonnet aan het creëren gaat, valt er gegarandeerd ook wel een of andere workshop te beleven, waar ze haar ervaring kan delen. Ze is steeds op zoek naar locaties waar kunst niet toegankelijk is en vindt het ook belangrijk om met kinderen te werken om hen ertoe aan te zetten hun verhalen te schilderen met gelijk wel materiaal dat voorhanden is. Door haar professionele werk kan Brissonnet reizen naar deze conflictgebieden en dorpsgemeenschappen. Haar kunst laat een zeer kleurrijk spoor na en geeft het gevoel toegankelijk te zijn wanneer ze haar verhaal, en dat van anderen, visueel vertaalt. Haar werk is als een afdruk van verandering en inspiratie voor plekken waarvan zij vindt dat die daar het meest behoefte aan hebben.

Danaé BRISSONNET