Denis MEYERS

Denis Meyers werd in 1979 in Doornik geboren, maar woont en werkt in Brussel. Als veelzijdig stadsartiest staat hij bekend om zijn fresco’s én zijn stickers in de vorm van gezichten (die hij zijn ‘perso’ noemt). Hij drukt ze en snijdt ze daarna met de hand uit om ze in de hele stad en elders te verspreiden. Hij kreeg een opleiding als typograaf aan de Nationale Hogeschool voor Visuele Kunsten van La Cambre, maar ook van zijn grootvader, Lucien De Roeck (1915-2002), die o.a. het embleem en de affiche van de Wereldtentoonstelling in 1958 ontwierp. Onder zijn invloed begon Denis dagelijks te schrijven en te tekenen.

Denis MEYERS

Nationality
BELGIUM