Himed y Reyben

Himed y Reyben vormen een duo van Mexicaanse urban kunstenaars die gespecialiseerd zijn in de stenciltechniek. Beiden zijn autodidact en hebben hun eigen techniek ontwikkeld: na het modelleren met software maken ze hun sjablonen met de hand, net als kantwerk. Dit duo is bijzonder geëngageerd en werkt systematisch rond actuele maatschappelijke thema’s, zoals ecologie, sociale rechtvaardigheid … Ze zien hun werk als materiaal voor reflectie en discussie met de toeschouwers.

Oeuvres

Himed y Reyben

Links