Ledia Kostandini

“Mijn werken verwijzen naar sociale transformaties, de geërfde of verloren cultuur. Ik haal mijn inspiratie uit de gelaagdheid van tijd, ervaringen en sporen die mensen achterlaten. Ik heb een speciale belangstelling voor architectonische vormen en willekeurige stedelijke elementen die sociaal gedrag in de openbare ruimte manifesteren. Ik zoek naar transversale betekenissen van dingen om me heen, door ze te bevragen, te porren en hun connotaties te plagen.
Ik gebruik mijn kunstwerken vaak als een instrument om heen en weer te gaan in de tijd.
Ik maak van herinneringen en levenservaringen een pad naar andere overwegingen. Mijn interesse in het verkennen van verschillende materiële uitingen, heeft mij geleid tot een breed scala van technische oplossingen. Ik heb een speciale belangstelling voor kant-en-klare objecten, alsook voor traditionele handwerkpraktijken.
Mijn kunstpraktijk omvat diverse media, waaronder fotografie, schilderen, installatie, openbare interventies en illustratie.”

Oeuvres

Ledia Kostandini

Links