NovaDead

NovaDead, de artiestennaam van Julien Crevaels, is een Belgisch-Congolese kunstenaar. Hij haalt zijn inspiratie uit jeugdherinneringen, beïnvloed door oude Afrikaanse tradities. De equatoriale fauna en flora hebben een prominente plaats in zijn werken. Vanuit zijn fascinatie voor de kosmos en de wetten van het universum, illustreert hij zijn personages in een stijl die varieert van figuratief naar abstract. Hij maakt mozaïeken waarbij een gefragmenteerde compositie wordt herschapen. Zijn huidige thema’s verwijzen naar het universele menszijn, van alle soorten en over de grenzen heen.