Orlando Kintero

Autodidactisch kunstenaar Orlando Kintero reist van universum naar universum om andere visies op onze complexe wereld te laten zien. Gebogen lijnen en licht vormen zeer belangrijke elementen binnen zijn werk. Ze zorgen ervoor dat hij vlotheid en dynamiek aan de vormen kan geven, maar ook diepte en energie aan de behandelde onderwerpen. Zijn persoonlijke introspectie, zijn verschillende multiculturele samenwerkingen en zijn constante ontdekkingen van het onzichtbare geven hem dag na dag nieuwe inspiratie, zonder grenzen.