Une ville en couleur

De vzw ‘Une ville en couleur’ ijvert via de realisatie van kunstwerken voor de verspreiding, de ontwikkeling en de promotie van hedendaagse urban art. Een van de doelstellingen is om iedereen met de wereld van kunst in contact te brengen. In dat kader organiseert de vzw ook initiaties moderne kunst (workshops, …). Via die artistieke dynamiek willen ze de stad nieuw leven inblazen en verfraaien. Er gaat bijzondere aandacht naar de smeltkroes van culturen en genres. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale artiesten die een kosmopolitische visie op de stad uitdragen. ‘Une ville en couleur’ tracht via een artistieke benadering mensen ook respect voor de stedelijke omgeving bij te brengen en zo de maatschappelijke samenhang te versterken.

Une ville en couleur