Wallstreet colors

Het collectief Wall Street Colors werd begin 2021 opgericht en bestaat uit vrouwelijke kunstenaars met een gevarieerd, heterogeen en complementair profiel. Het collectief wil zijn werk ten dienste stellen van de stad en haar inwoners. Via de muren van de stad willen de kunstenaars voor de specifieke sociale uitdagingen in vraag stellen van de plekken waar zij worden ingeschakeld. De stedelijke, sociale en informatieve uitdagingen maken deel uit van de doelstellingen die het collectief Wall Street Colors met passie verdedigt.

Wallstreet colors

Links