10eme Arte

Elisa Sartori werd 28 jaar geleden in Italië geboren. Na met haar familie in Congo en Egypte te hebben gewoond, keerde ze terug naar Italië en vestigde zich in een kleine stad. Omdat ze altijd al een passie voor tekenen had, besloot ze naar Venetië te gaan om decoratie te studeren aan de Academie voor Schone Kunsten om vervolgens haar opleiding in België verder te zetten en illustratie te gaan studeren. Haar wil om met jong en oud te delen heeft haar ertoe gebracht een masterdiploma in de didactiek te behalen, zodat ze kon lesgeven aan oudere kinderen, al maakt ze ook boeken voor jongere kinderen.

Almudena Pano is geboren en getogen in Spanje. Daar ging ze naar de middelbare kunstschool waar ze afstudeerde in de grafische vormgeving. Ze zette haar universitaire opleiding voort in Madrid om er reclame te gaan studeren, maar voltooide haar studie in Brussel tijdens een Erasmus-stage aan de VUB. Dit eerste contact met de Belgische hoofdstad liet zijn sporen na, want nadat ze afstudeerde besloot ze om in Brussel te blijven wonen. Omdat ze niet het gevoel had dat ze thuishoorde in de reclamewereld en zich niet kon vinden in de waarden ervan, besloot Almudena illustratie te gaan studeren aan de Académie des Beaux-Arts. Tijdens deze laatste studiecyclus leert ze haar artistieke partner Elisa kennen. Voor haar brengt illustratie twee essentiële onderdelen van haar artistieke ontwikkeling samen: communicatie en grafiek.

De meisjes vormen samen het collectief 10ème en stellen hun fantasie ten dienste van het publiek, tot ons grote genoegen.