Alaa Satir

Alaa Satir, geboren in 1990 in Khartoem, Soedan, is een Soedanese beeldend kunstenaardie bekend staat om haar illustraties,muurschilderingen,cartoonsen strips met beelden over vrouwenrechten, de Soedanese revolutie en andere sociale en politieke kwesties in het hedendaagse Soedan.satir is een Soedanese beeldend kunstenaar, bekend om haar illustraties, muurschilderingen, cartoons enstripsmet beelden die betrekking hebben opvrouwenrechten, deSoedanese revolutieen andere sociale en politieke kwesties in het hedendaagse Soedan. Sinds haar eerste tentoonstelling in Khartoem in 2017, en in het bijzonder dankzij haar muurschilderingen tijdens deSoedanese revolutie, die het belang van vrouwen in deze revolutie benadrukken, heeft ze een internationale reputatie opgebouwd als kunstenares en militante voor de vrijheid van meningsuiting, sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten. Ze is lid vanCartooning For Peace.