Berrekki

Berrekki is een jonge beeldende kunstenaar en typograaf die in 2009 is afgestudeerd aan de École supérieure des arts plastiques et visuels de Mons (ESAPV). Aan het einde van zijn studies, en tot 2016, nam hij deel aan het collectieve project Recycling, dat tot doel had artistieke werken te creëren uit “afval” dat op verlaten plaatsen werd gevonden. In 2016 sloot Berrekki zich aan bij het in Lissabon gevestigde typografische collectief Burn crew. Dit collectief vertrekt vanuit de geschreven taal om een nieuwe adem te geven aan vergeten, verlaten plaatsen. Deze plaatsen worden op een doordachte manier gekozen, om de burgers wakker te schudden voor de wereld om hen heen. Berrekki heeft als taak binnen het collectief het in vraag stellen van de bijdrage van esthetische ingrepen in de stedelijke omgeving. Op basis van de gevoelens en emoties die in ieder van ons kunnen worden overgebracht, wil de in-situ typografische interventie een gemeenschappelijke reflectie opwekken. Sinds 2016 was Berrekki al actief in België, Frankrijk en Portugal.