Bruce Clarke

Kunstenaar Bruce Clarke woont en werkt in Parijs. Zijn ouders kwamen uit Zuid-Afrika, waardoor hij al van kindsbeen af een sterke band had met het land en, in bredere zin, met het Afrikaanse continent. Na zijn studies in de schone kunsten aan de universiteit van Leeds (Verenigd Koninkrijk) verhuisde hij naar Parijs. Zijn beeldend werk gaat over de hedendaagse geschiedenis, over het optekenen en doorgeven van die geschiedenis. Via zijn schilderkunst hoopt hij een reflectie op gang te brengen over de wereld van vandaag en hoe wij die weergeven. Hij is sterk politiek geëngageerd en integreert zijn strijd in zijn beeldend onderzoek. Zijn werken gaan over thema’s als slavernij, kolonialisme en globalisering. Hij beschouwt kunst als een bevoorrecht middel om zich uit te drukken en informatie te verschaffen, om een blik te werpen op de wereld die ons omringt. Met zelfgenoegzame en decoratieve kunst wil hij niets te maken hebben. Voor hem volstaat het niet om voor jezelf een plaats te verwerven in de maatschappij, je moet er ook naar streven de loop van de geschiedenis te beïnvloeden.