Dema

Dema combineert al meer dan 30 jaar Arabische kalligrafie en graffitikunst. Als drijvende kracht achter talrijke artistieke en stedelijke projecten bekleedt hij nu een centrale plaats op de Belgische en internationale scène. Zijn werk bevat altijd een filosofie, een boodschap die een afspiegeling is van zijn levenstraject, zijn ervaringen als burger en vooral zijn verlangen om jongere generaties te ondersteunen. Want dat is waar het om draait: dankzij zijn lange ervaring op het terrein moedigt hij jongeren aan om zich te uiten en geeft hij hen een stem in een publieke ruimte die vaak te weinig van hen is.
De werken van Dema zijn een originele en duidelijk herkenbare mix van traditionele oude kunst en hedendaagse stedelijke expressie. In de openbare ruimte zijn zijn werken vaak het resultaat van een samenwerkingsverband tussen burgers, verenigingen en instellingen, altijd met het onderliggende doel om stedelijke kunst te democratiseren, er een prioriteit van te maken voor de toekomstige generaties en tegelijkertijd een breed publiek van alle leeftijden en verschillende culturen bewust te maken.