Elian

“Elian is afkomstig van Argentinië en is een hedendaagse kunstenaar die, door zijn dyslexie, voortdurend in de problemen kwam wanneer hij iets diende op te schrijven. Maar al die problemen lijken als vanzelf op te lossen wanneer hij een spuitbus in de hand neemt en hij daarmee her en der in de wereld muren te lijf gaat. Het werk van Elian, dat wordt gekenmerkt door de nauwe dialoog met de omgeving waarin het wordt gecreëerd, bestaat uit eenvoudige geometrische en abstracte vormen en wordt beïnvloed door de architectuur, het klimaat en de hedendaagse sociaal-politieke context. Zijn favoriete thema is de stad. Via zijn werk probeert de kunstenaar een discussie op gang te brengen die gaat van maatschappelijke problemen tot de poëzie van de woonomgeving waarin hij creëert.”*

*Widewalls