Elian

Elian is afkomstig van Argentinië en is een hedendaagse kunstenaar die, door zijn dyslexie, altijd moeite heeft gehad met schrijven. Maar al die problemen lijken vanzelf te verdwijnen wanneer hij een spuitbus in de hand neemt en daarmee her en der in de wereld muren te lijf gaat. De werken van Elian worden gekenmerkt door een nauwe dialoog met de omgeving waarin ze worden gecreëerd. Ze bestaan uit geometrische basisvormen en abstracte elementen en worden beïnvloed door de architectuur, het klimaat en de hedendaagse sociaal-politieke context. De stad is zijn favoriete thema. Via zijn werk probeert de kunstenaar een dialoog op gang te brengen over uiteenlopende thema’s, van maatschappelijke problemen tot de poëzie van de woonomgeving waarin hij aan de slag gaat.