Freskolab // Water valt niet uit de lucht

Freskolab // L’eau ne tombe pas du ciel © Eric Danhier

Freskolab // Water valt niet uit de lucht

Kunstenaar

Freskolab

Adres

Kardinaal Mercierstraat & Keizeinlaan
1000 Brussel

Date de réalisation

Quartier

1000 Brussel

Historique

Deze muurschildering is gemaakt door Freskolab. Deze muurschildering met overheersend groen en blauw moet gezien worden als een trompe-l’oeil waarbij gebruik is gemaakt van de specifieke architectuur van het hoofdkantoor van Vivaqua om het volume van een gebouw over de volledige lengte weer te geven. De interactie tussen de personages toont onze nauwe relatie met water aan de hand van fantasie en dynamiek. De muurschildering weerspiegelt de cruciale rol van Vivaqua dat de opdracht hiervoor gaf en onlangs vierde dat het zich al 130 jaar inzet om water voor iedereen toegankelijk en gezond te maken. Bovenaan de muurschildering vloeit het bronwater als een waterval en herinnert ons eraan dat het voor het behoud van zuiver water, de hoeder van het leven, essentieel is om te zorgen voor onze bodem en te kiezen voor verantwoord waterverbruik.