Parole

Parole is een autodidactische Brusselse kunstenaar die weigert om zich te binden aan werkwijzen en labels en zich te laten opsluiten in de positie van expert of specialist. Zijn werk is meervoudig, meervormig, op het kruispunt van culturen, kennis en verschillende instrumenten.

Hij vat zijn werk op als een collectief verhaal van ontmoetingen, samenwerkingen, uitwisselingen en verzet. Hij ziet zichzelf niet als een ingesloten individu, maar als een sprekend wezen dat zich richt op zijn naasten en de mensen verder weg.

De kunstenaar baseert zijn reflecties op het vervormen van betekenissen. Hij ontwikkelt spontane handschriften, uitvindingen die meer bestaan uit gebaren dan uit tekst; geschriften die verdraaid, vervormd, gekneed en gemasseerd zijn tot het punt dat de letters onleesbaar zijn, waardoor ze hun status als codes en conventies voor intersubjectieve communicatie laten varen. Deze opeenvolgende transliteraties brengen hen terug naar hun oorspronkelijke vreemdheid. Hun duisternis betekent niet dat ze betekenisloos zijn. Integendeel, ze maken ruimte vrij voor interpellatie en interpretatie.

Zijn werk kan ook ontcijferd worden als een soort visuele muziek met eigen ritmes, symmetrieën en stiltes. Het woord komt spontaan voort uit de leegte van het blad, een onvoorspelbaar product van zijn emoties en de botsing van letters die nieuwigheid veroorzaken.

Zijn benadering staat op het kruispunt, vormt een knoop, tekent de weg tussen zijn verschillende vormen van begrip en toe-eigening van de wereld. Er zit iets spiritueels en sacraals in zijn geschriften en in zijn relatie met de kunst en het leven.

Tenslotte kan men zijn kalligrafieën niet loskoppelen van zijn stedelijke omzwervingen en zijn grafische ronddwalingen. Het is de politieke en publieke dimensie van zijn kunst die verwijst naar de kwesties van de semiocratie, de openbare ruimte en de paradigma’s van onze tijd.

Bron: http://www.parole.name