Voir tous les parcours

100 jaar “in wel en wee”

100 jaar "in wel en wee" De vier fresco’s die deze fusie voorstellen werden ontworpen foor vier Brusselse artiesten : Soaz die Brussel symboliseert en de fusie, Lucile van Laecken voor Laken, 10ème Arte voor Neder-Over-Heembeek en Madame la Belge voor Haren. De vier wandschilderingen vormen het onderwerp van een historische en visuele wandeling langs het kanaal, toegelicht met podcasts op basis van teksten van historicus Roel Jacobs. Hij vergezelt de bezoekers op een wandeling langs de kades en rond het kanaal en laat hen het culturele en architecturale erfgoed van de vier gemeenten ontdekken, inclusief de straatkunstroute. De podcast bestaat uit vijf hoofdstukken van vijf minuten en vertelt op een speelse manier over de geschiedenis en de geheimen van de gemeenten: het relaas van een Brusselse historicus wordt afgewisseld met getuigenissen van de vier getalenteerde Brusselse kunstenaars die de wandschilderingen voor hun rekening namen. Met deze opnames getuigt de stad van haar inzet om zachte mobiliteit, duurzaamheid en cultuur binnen ieders bereik te brengen. Ze zijn vanaf 3 juli beschikbaar om de bezoekers te begeleiden – te voet, per fiets of per boot.de podcasts zijn hier te vinden. [su_carousel source="media: 5569,5718,5728,5742" items="4"]  
Oeuvres dans ce parcours
Soaz // Les Danseuses de Bruxelles
Lucile van Laecken // Un Voyage d’Antan
10eme Arte // Paysage en changement
Madame La Belge // De boottrekker & la paysanne